Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Ανακοινώσεις

10/11/2016: Μέχρι τις 16/12 θα πρέπει να έχουν παραδοθεί οι εργασίες (σε μορφή .docx).

01/11/2016: Στις 4/11 θα δωθούν οι εργασίες κατά την διάρκεια του μαθήματος.

06/10/2016: Οι διαλέξεις Παρασκευή 7/10, την Τετάρτη 12/10 και την Παρασκευή 14/10 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα βγεί ανακοίνωση με τις ημέρες και ώρες που θα γίνει η αναπλήρωση .

20/9/2016: Τα μαθήματα της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας γίνονται κάθε Τετάρτη 9:00 - 11:00 και Παρασκευή 14:00-16:00 .