Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Ανακοινώσεις

23/10/2017: Τα θέματα των εργασιών θα δωθούν Δευτέρα 30/10 την ώρα του μαθήματος.

28/09/2017: Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν Παρασκευή 29/9 .

28/09/2017: Τα μαθήματα της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας θα γίνονται κάθε Δευτέρα 13:00 - 15:00 στο Αμφιθέατρο Β και Παρασκευή 11:00-13:00 στην αίθουσα 3 .