Φ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Tο μάθημα "ΦΥΣ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής και όχι µόνο, στις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας ξεκινώντας µε θέµατα γεωµετρικής και φυσικής οπτικής και καλύπτοντας θέµατα όπως δοµή και λειτουργία των µικροσκοπίων Σάρωσης, Διέλευσης και Ατοµικών Δυνάµεων, δηµιουργία κενού και βασικών αρχών σχηµατισµού ειδώλων. Περιλαµβάνει κεφάλαια ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, περίθλασης ηλεκτρονίων και µεθόδου ZAF. Αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος είναι µια σειρά επισκέψεων στα εργαστήρια και ενεργή συµµετοχή των φοιτητών σε θέµατα παρασκευής και ανάλυσης δειγµάτων. Τέλος, κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα δωθούν εργασίες με θέματα που άπτωνται της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στις διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από τη γραπτή τελική εξέταση σε ποσοστό 70% και απο εργασία που θα δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε ποσοστό 30%.
    Βαθμός Τελικής Εξέτασης x 70% + Εργασία x 30% .

Γενικά

ΦΥΣ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκων: Δρ. Βασίλειος Μπίνας
Γραφείο: 114 κτίριο Φυσικής & ΙΤΕ
e-mail: binasbill@iesl.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 13:00-15:00, Αμφιθέατρο Β
Παρασκευή, 11:00-13:00, Αίθουσα 3 Β