Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Tο μάθημα "ΦΥΣ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής και όχι µόνο, στις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας ξεκινώντας µε θέµατα γεωµετρικής και φυσικής οπτικής και καλύπτοντας θέµατα όπως δοµή και λειτουργία των µικροσκοπίων Σάρωσης, Διέλευσης και Ατοµικών Δυνάµεων, δηµιουργία κενού και βασικών αρχών σχηµατισµού ειδώλων. Περιλαµβάνει κεφάλαια ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, περίθλασης ηλεκτρονίων και µεθόδου ZAF. Αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος είναι µια σειρά επισκέψεων στα εργαστήρια και ενεργή συµµετοχή των φοιτητών σε θέµατα παρασκευής και ανάλυσης δειγµάτων. Το εργαστήριο έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου. Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο χρησιμοποιείται σήμερα σαν βασικό εργαλείο στον τομέα της Νανοτεχνολογίας για την έρευνα νανουλικών λόγω της μεγάλης διακριτικής του ικανότητας και του πλήθους πληροφοριών που μπορούμε να εξαγάγουμε. Κατά την διάρκεια της εργαστηριακής παρακολούθησης οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να δούνε την χρησιμότητα και όλα τα στάδια προετοιμασίας στην πράξη που απαιτούνται για την παρατήρηση νανουλικών με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο. Τέλος, κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα δωθούν εργασίες με θέματα που άπτωνται της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στις διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από τη γραπτή τελική εξέταση σε ποσοστό 70% και απο εργασία που θα δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε ποσοστό 30%.
    Βαθμός Τελικής Εξέτασης x 70% + Εργασία x 30% .

Γενικά

ΦΥΣ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Ώρες: 4 (+ 2 Εργαστήριο)
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκων: Δρ. Βασίλειος Μπίνας
Γραφείο: 114 κτίριο Φυσικής & ΙΤΕ
e-mail: binasbill@iesl.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 09:00-11:00, Αμφιθέατρο Β
Πέμπτη, 09:00-11:00, Αίθουσα 1
Παρασκευή, 11:00 - 13:00, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας